måndag 9 juli 2018

Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället

För nästan två år sedan kom det ett mejl till mig med en fråga om jag ville sitta med i en av Läsdelegationens referensgrupper. Klart jag ville! Det var en referensgrupp med lärare, skolbibliotekarie och folkbibliotekarier. Tre väldigt inspirerande träffar har jag varit på. Vi har pratat om läsning i skola och på bibliotek. Nu har Läsdelegationens betänkande kommit. 290 sidor med sammanställningar om vad som görs och tankar om vad som skulle kunna göras när det kommer till barns och ungas läsande. 

Det handlar om läsmotivation och vikten av läsning. Om små barns språkutveckling och samarbeten som kan göras. Vikten av att samarbeten är långsiktiga, att det finns en samsyn kring viktiga frågor och en kännedom om varandras verksamhet. Att det finns gemensamma nedskrivna mål om samarbetet. 

Det föreslås att tid ska läggas på utveckling av verksamhet som läsning på loven i stället för att tiden läggs på att söka projekt pengar och att detta kan ske genom långsiktighet i finansiering. Till min glädje skrivs det mycket om bibliotekens viktiga roll i arbetet med läsfrämjande för barn och unga. Det föreslås kompensutveckling för bibliotekarie med fokus på barns och ungas läsning. Samtidigt som det skrivs klokt om hur det inte går att skilja läsfrämjande för barn och läsfrämjande för vuxna åt då läsfrämjande för barn och unga kräver vuxna som läser och är förebilder. 

Roligast var att läsa bilaga 3 där barn och unga får komma till tal. De har fått frågorna: Vad lockar till läsning? Vad känner du när du läser? Barns och ungas tips till andra barn och unga som har svårt att komma i gång med läsning. Barns och ungas tankar om hur vuxna kan stötta deras läsning.  Jag skulle kunna citera hur smarta saker som helst men det gör jag inte för jag tycker du ska ta dig en titt på betänkandet själv.

/Paula 


Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället 
Betänkande av Läsdelegationen SOU 2018:57
ISBN: 978-91-38-24835-5
Finns att läsa i fulltext här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar