måndag 29 juli 2013

Författande fans och Slutet på boken är bara början


Att jobba med barn och böcker är det bästa jobb jag kan tänka mig i hela världen. Därför är det också roligt att läsa om andra som på olika sätt jobbar med barn och böcker eller bara med böcker. Att få nya idéer att testa eller göra om till egna varianter.

Slutet på boken är bara början – om läsarsamtal, bokcirklar och bibliotek av Nina Frid, bibliotekarie och grundare till bokcirklar.se. I sin bok har Nina Frid samlat tankar om läsning och bokcirklande (både på plats och på internet). Bäst gillar jag bokens första del och främst då kapitlet ”Vad gör en läsare?” om den sociala läsningen att stärka läsaridentitetet hos individen i grupp. Är det så att läsning rentav är en livsstil? För mig är det absolut så.

Frid funderar utifrån reklamslogaen ”Det finns alltid skäl till en god kopp kaffe” till ”det finns alltid skäl till en god bok.” Me like! Därefter har hon radat upp några sidor med olika skäl till att läsa. Sådana där som man vet men som är härliga att se på papper. Kanske tapetsera en vägg med i biblioteket?

I boken finns flera konkreta och roliga tips att använda sig av i biblioteket och bokcirklar. Att lyfta fram bibliotekarien som en läsare – kanske med hjälp av en skylt på tröjan där det står ”just nu läser jag…” tror det är mitt nästa pysselprojekt att tillverkar sådana skyltar. Bra input för samtal J bokdejting på biblioteket, mingel där alla har sin favoritbok under ärmen. Spännande samtal det kan uppstå. Också att dokumentera med foto och ställa ut i biblioteket.

Fram med fler listor som ”särskilt älskade litterära karaktärer”. En sådan lista tänker jag göra. Kanske borde man börja en bokklubb/bokcirkel med att göra en sådan lista å så lära känna varandra utifrån den?! 

Författande fans av Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström
Till höstlovet planerar jag en Harry Potter dag på biblioteket, en dag inriktad på fankulturen runt omkring Harry Potter. Den som får läsare att skapa själva på olika sätt. Trillade på så sätt över boken Författande fans om fanfiction och elevers literacyutveckling.

Fanfiction beskrivs som en okänd folkrörelse där det läses, skrives och kommenteras i massor. Fanfiction beskrivs som berättelse som bygger på redan kända verk. Skrivs inom sin egen fandom och en av de störasta som finns är Harry Potter.

Fenomenet är inte nytt utan redan när Arthur Conan Doyle tog livet av Sherlock Holmes skrev läsare alternativa slut till berättelsen. På 1960-talet växte sig fankulturen större med Star Trek. Men sen kom internet, det blev lättare att dela sin fanfiction med andra.

Men det skrivs inte bara berättelse inspirerade av magiska bokvärldar utan ibland används begreppet fanworks för att innefatta vad som skapas inom fandomen. Fanart med både bild och skapande utifrån berättelse och karaktärer. Musik i Harry Potters fall den egna genren Wizardrock. Nytt för mig också fenomenet fanfilm.

Detta ska kluras vidare på och inspireras av till den 30 oktober!

/Paula boknörds barnbibliotekaren Inga kommentarer:

Skicka en kommentar